ВООЗт, заснована як МЕБ про Сказ

Контроль хвороби

Програми боротьби зі Сказом

Деяким країнам уже вдалося викорінити Сказ шляхом застосування суворих профілактичних заходів, але в інших країнах хвороба все ще присутня, вражаючи дикі види тварин-носіїв.

В країнах, де хвороба є ензоотичною, необхідно вжити заходів для зниження ризику зараження уразливих популяцій (домашні, бродячі та дикі тварини), і таким чином створити бар’єр між джерелом - зараженими тваринами і людиною. Загибелі людей внаслідок Сказу можна запобігти шляхом розробки та запровадження скоординованої стратегії боротьби з хворобою.

Ефективна національна програма офіційного контролю має включати такі заходи:
Моніторинг та звітність
Мета: відстежувати потенційні тенденції та якомога швидше виявляти нові випадки
Акції масової вакцинації собак

Мета: атакувати хворобу - джерело зараження тварин. Вакцинація принаймні 70% собак у зонах ризику здатна до нуля знизити кількість випадків зараження людей.

Ефективний контроль популяцій бродячих собак

Мета: імунізувати популяцію бездомних собак або гарантувати, що вони вільні від Сказу, забезпечуючи при цьому добробут та повагу до тварин.

Просвітницька кампанія громадськості

Мета: поглибити знання та попередити ризики, пов’язані з хворобою.

Ці заходи необхідно впроваджувати поєднавши доступ людей до медичної допомоги та лікуванням постраждалих від укусів. В зв’язку із цим співпраця з органами охорони здоров’я в рамках підходу «Єдиного здоров’я» має вирішальне значення для успішного їх лікування.

Розробка та запровадження ефективних програм боротьби зі Сказом мають вирішальне значення у зменшенні впливу хвороби на здоров’я людей та економіку, однак вони є серйозною проблемою для багатьох країн. Достатнє фінансування ліквідації хвороб, як на міжнародному, так і на національному рівнях, а також визнання пріоритетним цього питання в порядку денному урядів є ключовими для того, щоб допомогти цим країнам досягти успіху в боротьбі зі Сказом. Впродовж багатьох років ВООЗт (заснована як МЕБ) заохочує уряди та міжнародних донорів інвестувати в програми боротьби зі Сказом і зокрема у вакцинацію собак.

Затвердження офіційних програм контролю Сказу, опосередкованого собаками

Сказ, опосередкований собаками, планується ліквідувати до 2030 року. Досягнення цієї мети потребує, аби країни, на території яких реєструється Сказ, ухвалили ефективну стратегію боротьби з хворобою.

Країни-учасниці ВООЗт (заснована як МЕБ) можуть на добровільних засадах подати заявку на схвалення своїх програм офіційного контролю Сказу опосередкованого собаками. Таке визнання є перевагою для національних ветеринарних органів, оскільки це допомагає підтримувати їхню потребу в пріоритетній підтримці боротьби з хворобами та інвестиціях з боку урядів, що є ключовим кроком у посиленні реалізації їхніх програм.

Щоб  отримати таке підтвердження, країни мають збирати докази того, що їхні програми відповідають міжнародним стандартам ВООЗт (заснована як МЕБ) (Стаття 8.14.11. Кодексу здоров'я наземних тварин). Заявки ретельно розглядаються ВООЗт (заснована як МЕБ) для перевірки ефективності вжитих заходів. 

Наявність схваленої ВООЗт (заснована як МЕБ) програми офіційного контролю також дозволяє країнам чітко визначити процес, який необхідно застосувати для ліквідації хвороби на їхній території та оголошення її вільною від зараження цим вірусом, і таким чином сприяти глобальній цілі ліквідації загибелі людей за посередництва собак, переносників Сказу до 2030 року.


ВООЗт (заснована як МЕБ) допомагає країнам в підготовці їхніх досьє. Довідкові документи доступні нижче:

Довідкові документи

Анкета для збору доказів відповідності вимогам щодо затвердження офіційної програми боротьби зі Сказом, що передається собаками

Скачати

Стандартна операційна процедура офіційного визнання статусу здоров'я тварин і схвалення офіційних програм контролю учасників

Форма щорічного підтвердження схвалення офіційної програми контролю Cказу, що передається собаками, учасниками ВООЗт

Скачати

Під час 88-ї Генеральної сесії ВООЗт (заснована як МЕБ) у травні 2021 року Намібія та Філіппіни були першими країнами-учасницями, що отримали схвалення ВООЗт (заснована як МЕБ) своїх офіційних програм боротьби зі Сказом, опосередкованим собаками (Резолюція № 21).