ВООЗт, заснована як МЕБ про Сказ

Підтримка МЕБ

Міжнародні стандарти щодо Сказу

Ветеринарні служби відіграють ключову роль у подоланні ризиків для здоров'я, пов’язаних із Сказом, шляхом скоординованої діяльності з іншими відповідними державними установами та/або агенціями.

Щоб підтримати їх у цій місії,  ВООЗт (заснована як МЕБ) розробляє науково обґрунтовані стандарти, керівні принципи та рекомендації щодо запобігання та контролю Сказу у тварин, забезпечення міжнародного переміщення собак і котів з країн, на території яких реєструється Сказ, та управління популяціями бродячих собак. Організація також публікує стандарти з діагностики хвороб та виробництва високоякісних ветеринарних вакцин.

Ці тексти регулярно переглядаються з наголосом на епізоотичному значенні видів тварин, що найчастіше пов’язані з хворобами людей (зазвичай, це собаки).


Банк вакцин МЕБ проти Сказу

В 2012 році  ВООЗт (заснована як МЕБ) створило Банки вакцин у тому чилі і проти Сказу призначених для вакцинації собак та надає підтримку країнам-учасницям за їхнім запитом.

Банк вакцин  ВООЗт (заснована як МЕБ)проти Сказу допомагає країнам в організації кампаній вакцинації, надаючи їм високоякісні вакцини, що відповідають стандартам  ВООЗт (заснована як МЕБ), в розумні терміни та за конкурентоспроможною в світі ціною.

За фінансової підтримки Австралії, Канади, Європейського Союзу, Франції, Німеччини та Японії  ВООЗт (заснована як МЕБ) сприяло доставці вакцин проти Сказу для вакцинації собак у 37 країн, переважно в Африці та Азії. Дози вакцини можуть бути доставлені безпосередньо через  ВООЗт (заснована як МЕБ), або замовлені країнами чи міжнародними організаціями. У рамках тристороннього альянсу (ВООЗ,  ВООЗт, ФАО) Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) вирішила, зокрема, розмістити замовлення на закупівлю вакцин для вакцинації собак проти Сказу у Банку вакцин  ВООЗт (заснована як МЕБ).
26 мільйонів доз вакцини проти Сказу для собак було доставлено МЕБ через Банк вакцин проти Сказу (вересень 2021 року)

Банк вакцин МЕБ проти Сказу: вакцинація собак сьогодні, щоб врятувати людські життя завтра
Банк вакцин МЕБ проти Сказу 2018

Оціночні місії в країні

У рамках PVS (шляху поліпшення ветеринарного обслуговування),  ВООЗт (заснована як МЕБ) може проводити оцінювальні місії під керівництвом незалежних експертів, на прохання країн-учасниць, з особливим акцентом на Сказ.

Мета полягає у тому, щоб визначити сильні та слабкі сторони в заходах, що застосовуються боротьби із хворобою, та підтримати країни у розробці їхніх національних стратегій контролю та ліквідації Сказу відповідно до міжнародних стандартів  ВООЗт (заснована як МЕБ).

Очікується, що перша пілотна місія буде проведена в 2022 році в Африканському регіоні.

Кінцевим результатом є публікація всебічного звіту, що надає повну характеристику національної ситуації щодо Сказу та пропонує цілеспрямовані рішення для усунення потенційних прогалин. Серед яких, Єдиний підхід в охороні здоров’я: Національні налагоджувальні семінари ВООЗ IHR – ВООЗт PVS, із фокусом на Сказ (NBW-Rabies), організовані в співпраці з Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ) та мають на меті посилити міжсекторальну співпрацю між секторами з охорони здоров’я людей і тварин, для подолання хвороби шляхом координації на рівні країни.